Nezaradené

Gospel festival Lumen Trnava

Jedinečný gospelový open-air festival európskeho formátu – Festival Lumen prináša do Trnavy špičku domácej a zahraničnej gospelovej hudobnej scény už 31 rok.

Jedinečný gospelový open-air festival LUMEN “HIS WAY” sa uskutoční 9. a 10. júna na Trojičnom námestí v Trnave.

Festival sa v posledných rokoch začal profilovať ako „city music festival“, ktorý sa snaží okrem kvalitného hudobného zážitku, ako pop, rock, dance, či funky, ponúknuť divákovi pestrý multižánrový sprievodný program prebiehajúci na viacerých miestach Trnavy, či už vo forme prednášok, workshopov, besied alebo tzv. XL zóny, ktorá svojim účastníkom prináša množstvo vystúpení a projektov.

Cieľom festivalu je ponúknuť najlepšie slovenské a veľmi kvalitné zahraničné gospelové kapely z celého sveta, radostnú, priateľskú až rodinnú atmosféru, ktorá zostáva v srdciach, hudbu inšpirovanú myšlienkami kresťanského posolstva – evanjelia, súčasné hudobné štýly (pop, rock, folk, dance, urban, worship, funky, gospel), zaujímavé prednášky a workshopy, stretnutie priateľov či priestor pre nové priateľstvá.

Viac na stránke festivallumen.sk

Čítať ďalej...

Veľkonočná spoveď

Veľkonočná spoveď

Vyznanie hriechov nie je ako ísť na stretnutie so psychiatrom, ani nie ako ísť do mučiarne. Znamená povedať Pánovi: ‚Pane, som hriešnik‘, no povedať to prostredníctvom brata, aby to vyznanie bolo konkrétne. Som hriešnik preto a preto. (pápež František)

UT (28.3.) – Lackovce a Kochanovce: 17:00 – 18:00

ST (29.3.) – Rovné: 16:00 – 17:00; Vyšný Hrušov, Hrubov a Turcovce: 17:00 – 18:00

Št (30.3.) – Jasenov: 17:00 – 18:00 (6);  Závadka a Hudcovce: 17:00 – 18:00

PI (31.3.) – He – Sokolej: 16:00 – 18:00 (9); Karná: 16:30 – 17:30, Myslina 17:30 – 18:30

SO (1.4.) – HE – Sokolej a Sídlisko III.: 9:00 – 11:30 (9); Udavské: 14:30 – 16:00; Veľopolie 16:00 – 16:45 (5); Lieskovec: 14:00 – 15:00; Topoľovka 15:15 – 16:00

NE (2.4.) – HE – Všetkých svätých (13) a Sídlisko III. (8): 14:30 – 17:30

PO (3.4.) – Gruzovce: 16:30 – 17:00 (4); Slov. Volová: 17:00 – 17:30 (4); Brestov 17:45 -18:15 (4)

UT (4.4.) – Hažín nad Cirochou: 17:00 – 18:00 (2 kňazi) a HE – Všetkých svätých (8): 18:45 – 19:30

St (5.4.) – HE – Všetkých svätých (8): 16:30 – 17:30

 

Čítať ďalej...

Ankine soboty vo Vysokej nad Uhom

Pokračujeme s Ankinými sobotami na pútnickom mieste vo Vysokej nad Uhom.

Pozývame vás na modlitbu do Kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, kde sa Anka duchovne pripravovala pre nebo, kde bola krátko pred smrťou na svätej spovedi a na svätom prijímaní. Teraz je tam uložený hlavný relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Pri našej blahoslavenej Anke Kolesárovej sa nebo dotýka zeme. Stačí urobiť krok lásky a dôvery v Božiu pomoc a ochranu. Nebo je vždy otvorené a Boh štedro rozdáva z bohatstva svojich milostí, aj na príhovor blahoslavenej Anny Kolesárovej. Poďme sa spolu modliť.

Ankine soboty:  17. jún; 15. júl; 19 august; 21. október a 18. november 2023.

Začíname o 15:00 vyložením Sviatosti Oltárnej a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a končíme sv. svätou omšou o 17h. a spoločným putovaním k hrobu blahoslavenej.

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

PS: 1. septembra budeme sláviť 5. výročie blahorečenia.

Viac na: https://www.domcek.org/

Čítať ďalej...

Púť do Rotonda (páter Pio) a Assisi

San Giovanni Rotondo – Assisi – Cascia – Monte Sant’Angelo – Loreto

Termín: 5. 11. – 11. 11. 2023

  1. deň: Odchod zo Slovenska v prejazd cez Slovensko, Rakúsko a Taliansko

  2. deň: V ranných hodinách príchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Kláry, v ktorej sa nachádza jej hrob a kríž, z ktorého prehovoril pán Ježiš k sv. Františkovi. Prehliadka námestia, rodného domu sv. Františka a baziliky svätého Františka, svätá omša. Prehliadka Sanktuária Porciunkoly, v ktorého  jeho interiéri sa nachádza cenná kaplnka Porciunkola. Ubytovanie, večera, nocľah.

  3. deň: Po raňajkách presun do S. G. Rotondo. Počas jazdy zastávka v meste Cascia – sv. Rita, talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi. Večer príchod do S. G. Rotonda, ubytovanie, večera, nocľah.

  4. deň: Po raňajkách celodenný program v San Giovanni Rotondo, prehliadka Sanktuária Pátra Pia a miest spojených  s Pátrom Piom (nemocnica, ktorú postavil, nová a stará bazilika návšteva múzea),  sv. omša,  krížová cesta večera, nocľah.

  5. deň: Po raňajkách presun autobusom do Monte Sant’Angelo, najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel, prehliadka Sanktuária sv. Michala archanjela, možná sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu. Návrat do S. G. Rotonda,  Možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca, voľný program, večera, nocľah.

  6. deň: Po raňajkách nakladanie batožiny a pokračovanie v púti do Loreta. V poobedňajších hodinách príchod do Loreta – návšteva Domu sv. rodiny – požehnanie pre rodiny – sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko

  7. deň: v popoludňajších hodinách príchod na Slovensko.

Cena 465 € (doprava,  4 x ubytovanie, 4 x polpenzia,  duchovný a technický sprievodca). Cena nezahŕňa poistenie 2 € os/deň, vstupy do bazilík a sprievodcovskú súpravu so slúchladlami ( cca 10 €).

Kontakt: CK VIVER TOUR Humenné, tel.: 0918687416, 0905470 210; vivertour@gmail.com, www.viver.sk

Čítať ďalej...

Mesačné stretnutie rozvedených

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 14. februára 2023 o 17:00 hodine v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove.

Stretnutie povedú: Mons. JCDr. Peter HOLEC, JCDr. JUDr. Juraj JURICA, PhD. a JCDr. Marek ONDREJ, advokát Rímskej Róty a členovia Metropolitného tribunálu v Košiciach.

Súčasťou stretnutia bude možnosť osobne konzultovať svoju situáciu v manželstve s členmi cirkevného súdu.

Slávka Kolesárová – koordinátorka; tel. kontakt 0905 288 845

Čítať ďalej...

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. 

Cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Celý týždeň vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. 

13. ročník Národného týždňa manželstva prebieha od 13. do 19. februára.

Téma: “Odkaz…”          

Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité  a dúfali, že sa dostanú k ďalším. Aj o manželstve „pláva“ okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné naopak komplikujú.  A takisto my sami – hoci nie vždy vedome – vysielame „živé správy“ o manželstve.

Na stránke www.ntm.sk nájdete podnety k tomuto týždňu.

 

Čítať ďalej...

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Katolícka cirkev začína sláviť Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18 do 25. januára.

Tento má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober pozýva veriacich, aby sa zapojili do tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov: „Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov nás pozýva k tomu, aby sme robili dobro a domáhali sa práva. Pozývam všetkých, aby sme počas tohto ekumenického týždňa prosili o jednotu spolu. Aby sme si vyprosili silu k svedectvu jednoty vo viere. Kresťania vo svete sú povolaní k tomu, aby zmierovali poškodené ľudské vzťahy a stali sa Božím nástrojom v zmierňovaní ľudského rozdelenia a nenávisti. Nielen v rámci ekumény či vo vnútri našich cirkví, sa preto nazývame bratmi a sestrami, ale aj v širšom celosvetovom meradle sa máme vnímať ako súrodenci, pretože všetci ako členovia jednej ľudskej rodiny máme niečo spoločné. Sme deťmi jedného Nebeského Otca – bez ohľadu na to, či si práve rozumieme alebo nie. Sme na spoločnej ceste, máme spolu niečo do činenia. Sme súrodencami, či sa nám to páči, alebo nie. O to viac to však má platiť o nás kresťanoch, keď sa hlásime k jedinému Pánovi našich životov – ku Kristovi. Vierou sme sa všetci stali Božími synmi v Ježišovi Kristovi (Gal 3, 26). Božia prítomnosť nás učí pokore.“

Tému vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. Materiály  v slovenskom preklade ich prináša KBS (TU).

 

Čítať ďalej...

Betlehemské svetlo v Humennom

Betlehemské svetlo – prineste si počas Vianoc do svojej domácnosti symbol pokoja, lásky a nádeje.

Betlehemské svetlo vám aj tento rok prinesú skauti a skautky z Humenného

dňa  24. decembra od 9:00 do 14:00 na týchto miestach:

pred Rím.-kat. kostolom Všetkých svätých,

Košických mučeníkov (Sídl. III.)

a Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sokoleji.

 

Čítať ďalej...

Vianočné spovedanie 2022

Vianočné spovedanie 2022:

16.12. (piatok):  16:00 – 18:00  HE – Pod Sokolejom (8 kňazov)

17.12. (sobota): 9:00 – 11:30 HE – Pod Sokolejom (8 kňazov) a HE – Sídl. III. (7 kňazov)

18.12. (nedeľa):  14:30 – 17:30 HE – Všetkých svätých (12 kňazov) a HE – Sídl. III. (9 kňazov)

19.12. (pondelok): 16:00 – 17:00 Hažín nad Cirochou (2 kňazi)

20.12. (utorok): 17:00 – 18:00 Jasenov (6 kňazov)

21.12. (streda): 19:00 – 20:30 HE – Všetkých svätých (8 kňazov)

22.12. (štvrtok):  16:30 – 18:00 HE – Všetkých svätých  (8 kňazov)

 „Vyznanie hriechov nie je ako ísť na stretnutie so psychiatrom, ani nie ako ísť do mučiarne. Znamená povedať Pánovi: ‚Pane, som hriešnik‘, no povedať to prostredníctvom brata, aby to vyznanie bolo konkrétne. Som hriešnik preto a preto“.   (pápež František)

 

Čítať ďalej...