Nezaradené

Festival Lumen

Jedinečný gospelový open-air festival európskeho formátu – Festival Lumen prináša do Trnavy špičku domácej a zahraničnej gospelovej hudobnej scény už vyše 25 rokov.

Jedinečný gospelový open-air festivalu LUMEN sa uskutoční 7. a 8. júna na Trojičnom námestí v Trnave.

Festival sa v posledných rokoch začal profilovať ako „city music festival“, ktorý sa snaží okrem kvalitného hudobného zážitku, ako pop, rock, dance, či funky, ponúknuť divákovi pestrý multižánrový sprievodný program prebiehajúci na viacerých miestach Trnavy, či už vo forme prednášok, workshopov, besied alebo tzv. XL zóny, ktorá svojim účastníkom prináša množstvo vystúpení a projektov.

Cieľom festivalu je ponúknuť najlepšie slovenské a veľmi kvalitné zahraničné gospelové kapely z celého sveta, radostnú, priateľskú až rodinnú atmosféru, ktorá zostáva v srdciach, hudbu inšpirovanú myšlienkami kresťanského posolstva – evanjelia, súčasné hudobné štýly (pop, rock, folk, dance, urban, worship, funky, gospel), zaujímavé prednášky a workshopy, stretnutie priateľov či priestor pre nové priateľstvá.

Viac na stránke festivallumen.sk

Čítať ďalej...

Farská púť do Medžugoria

Pozývame vás na farskú púť k Pane Márii Kráľovnej pokoja do Medžugoria.

Termín od 27. mája do 3. júna.

Cena 230€. V cene zahrnutá doprava, polpenzia, program tlmočenie.

Prihlášky v sakrestii, záloha 100€.     Program púte v PDF

Viac info u Mgr. Aleny Hricovej 0907 896 770 – volať od 17 do 20h.

„Toto je milostivý čas. Tak ako sa príroda obnovuje k novému životu, aj vy ste pozvaní k obráteniu. Rozhodnite sa pre Boha. Deti moje, ste prázdni a nemáte radosť, pretože nemáte Boha. Preto modlite sa, kým sa vám modlitba nestane životom. Hľadajte v prírode Boha, ktorý vás stvoril, pretože príroda hovorí a bojuje za život a nie za smrť. Vojny vládnu v srdciach i v národoch, pretože, deti moje, nemáte pokoja a nevidíte brata vo svojom blížnom. Preto sa vráťte k Bohu a modlitbe“.

 

Čítať ďalej...

50. výročie svadby

V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme 50., 60., 65 . jubileum manželov z celej arcidiecézy:

dňa 13. októbra o 15.00 hod.

Jubilujúci manželia zúčastnia sa slávnostnej sv. omše, kde si obnovia svoje manželské sľuby a stretnú sa s arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorý im udelí osobitné požehnanie.

Manželia, ktorí sa chcú zúčastniť tejto slávnosti, nech sa prihlásia na farskom úrade –

do 1. októbra 2019.

Čítať ďalej...

25. marec – Deň počatého života

Fórum života v týchto dňoch spúšťa už XV. ročník celoslovenskej vzdelávacej a osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá vyvrcholí 25. marca.

V jej rámci tento rok chceme upriamiť pozornosť na fakt, že ľudský život začína počatím, a inšpirovať nielen veriacich, ale aj všetkých ostatných občanov Slovenska k tomu, aby sa
zamysleli, do akej miery na tom záleží našej spoločnosti a predovšetkým im osobne.

Vonkajším symbolom Dňa počatého dieťaťa bude už tradične biela stužka na odeve, pripnutím ktorej každý človek môže dať najavo svoj postoj k problematike ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti.

Viac na: www.25marec.sk

Čítať ďalej...

Ráchelina vinica

Víkendový duchovno – terapeutický program, určený pre žijúce obete umelého potratu (rodičia, príbuzní, zdravotníci…).

Program vhodný aj pre ľudí zranených spontánnym potratom.

Termín: 22. – 24. marec 2019 v Trenčianskom kraji

Pre najbližší termín sledujte stránku: www.rachel.rodinabb.sk

Prihlasovanie: rachel@rodinabb.sk

Tel.: 0911 911 794

 

Čítať ďalej...

Národný týždeň manželstva

Celosvetová kampaň The Marriage Week, ktorej je Národný týždeň manželstva súčasťou, prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou Normou. O rok neskôr otvárali podujatie vo svojom úrade nový predseda vlády Tony Blair a jeho manželka Cherie. V nasledujúcich rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Anglicka a dnes je do nej zapojených viac ako 20 krajín sveta.

Národný týždeň manželstva prebieha od 11. do 17. februára.

Téma: HRAJME SPOLU          Viac o tejto akcii na: www.ntm.sk

U nás, privítame hosťa Petra Fogaša, riaditeľa Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, v piatok (8.2.) na sv. omši o 18h. 

Po sv. omši bude krátka aodrácia za požehnanie našich manželov.

Po  adorácii v katechetickej miestnosti bude program pozostávajúci s krátkej prednášky, pozretie si filmu a následného agapé.

Pozývame manželov na tento večer, ktorý je len pre nich.

Čítať ďalej...

Pútnická sobota vo Vysokej n. Uhom

Na pútnické soboty, každú tretiu sobotu v mesiaci (Ankina sobota), pozývame farské spoločenstvá, ružencové bratstvá, mladých a iné spoločenstva…  

15:00 – Modlitby v hodine Božieho milodsrdenstva

16:00 – Krížová cesta

17:00 – Večeradlo

18:00 – Svätá omša

19:00 – Adorácia s eucharistickým požehnaním

Počas programu je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Kontaktovať dopredu: pavlovce.farnost@gmail.com; 09050 539 695

Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás.

Viac na: www.domcek.org

 

Čítať ďalej...

Púte: Mexiko a Rím, 2019

V roku 2019 košická arcidiecéza organizuje púte s arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom do najväčšieho mariánskeho pútnického miesta GUADALUPE v Mexiku a do večného mesta RÍMA.

Guadalupe, 6. – 17. november 2019, Cena 1.690€   Program

Rím – letecký, 6. – 10. mája 2019, Cena 515€   Program

Rím – autobusom, 4. – 10. mája 2019, Cena 395€   Program

Vhodné ako dar k životnému jubileu.

Čítať ďalej...